ชมสุริยุปราคา 22 ก.ค. 2552 อย่างผู้รู้ความเป็นมา

Details

ชมสุริยุปราคา 22 ก.ค. 2552 อย่างผู้รู้ความเป็นมา ทั้งเรื่องสุริยุปราคาและบ้านเมืองในอดีต

** เส้นเวลาไทย-จีน-โลก-ประวัติศาสตร์ 3600 ปี (รูปแบบ TIFF ขนาด 2.5 Mb)

ปีด้านข้างเป็น ค.ศ. ส่วนปีที่แสดงอยู่กับเหตุการณ์เป็น ค.ศ./พ.ศ.
(ข้างล่างเป็นรูปตัวอย่าง รูปจริงยาวมาก ตั้งแต่ 1600 ปี ก่อน ค.ศ. ถึงปัจจุบัน)


** สุริยุปราคาในประวัติศาสตร์ไทย (PDF ขนาด 3 Mb)
- บรรพชนไทย เคยเห็นสุริยุปราคามาแล้วหลายครั้ง
- บันทึกสุริยปราคาจากครั้งอดีต มีรวมไว้ในที่นี้
- สองภาษา ไทย-อังกฤษ เพื่อการเผยแพร่สู่ชาวโลก
(lores version)

   
© ALLROUNDER