ตอนที่ 17 – กลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์

  คนเลี้ยงสัตว์กลุ่มดาวใหญ่คนไม่คุ้น
เหล้าองุ่นอิคาเรียสประเดิมที่นี่
อีกดาวสว่างยอดมหาจุฬามณี
ดวงแก้วยอดเจดีย์บนดาวดึงส์
เปิดเรื่องพระปฐมสมโพธิกถา
มหาวงศ์ลังกาก็อ้างถึง
กับเวาปีเหยี่ยวขาวอีกเรื่องหนึ่ง
ฟังไม่หมดแบ่งครึ่งได้ตามสบาย

ภาพประกอบนิทานในพอดคาสต์ เรื่องเป็นอย่างไรขอเชิญฟังครับ

อิคาเรียส

อิคาเรียสทำเหล้าองู่นเสร็จแล้ว กำลังนำขึ้นเกวียนไปแจกจ่าย จนเป็นเหตุให้เขาถูกฆ่าตาย

พระปฐมสมโพธิกถา

พระมาลัยขึ้นไปกราบพระจุฬามณีเจดีย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

พระอินทร์ทรงสร้างพระจุฬามณีเจดีย์ไว้ในดาวดึงส์เทวโลก เป็นปูชนียสถานสำหรับบรรจุพระจุฬามณี (มวยพระเกศา) ของพระพุทธเจ้า เป็นเจดีย์สีเขียว ดังปรากฏในพระมาลัยว่า “สถูปอินทนิลมณี” มีความสูง 12 โยชน์

https://graphicarts.princeton.edu/2018/07/18/the-legend-of-phra-malai/

มหาวงศ์

เจดีย์บรรจุพระรากขวัญเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากอินเดีย ในตำนานมหาวงศ์บอกว่าพระอินทร์หยิบอองมาจากจุฬามณีเจดีย์แบ่งให้

ถูปาราม สถูปพระธาตุและอาราม

เวาปี เหยี่ยวขาว

เรื่องของเวาปีในรูปนี้เป็นตอนที่เวาปีแอบดูนางสวรรค์ลอยลงมาจับระบำ

http://carolsnotebook.com/2011/07/14/thursdays-tale-the-star-maiden/

ฟังที่นี่ หรือดาวน์โหลดไปฟังก็ได้

ฟังพอดคาสต์ตอนที่ 17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *