ตะวันดับที่หังโจว 22 กรกฎาคม 2552

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ผมได้มีโอกาสร่วมชื่นชมปรากฏการณ์ สุริยุปราคาเต็มดวง ที่เมืองหังโจว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน ร่วมกับคณะผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา และหอดูดาวบัณฑิต ถ่ายภาพพระอาทิตย์ไว้นับสิบภาพ ที่นำมาแบ่งปันให้ชมนี้นับเป็นสองภาพที่ชอบใจที่สุดครับ

ขอแสดงภาพสูรย์ที่ไม่ส่อง
แต่เรืองรองคอโรนากระจ่างสวรรค์
และภาพพร่างแหวนเพชรวงตะวัน
เป็นของขวัญแด่ผองเพลินพัฒนา

ด้วยความประทับใจ
วิษณุ เอื้อชูเกียรติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *